CZ / EN       MAPA WEBU         

O společnosti

Plzeňská teplárenská, a.s. je největším výrobcem energií na území města Plzně a v Plzeňském kraji. Vyrábí a dodává teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro více než 40.000 bytů v Plzni a velký počet komerčních, podnikatelských, správních a školských subjektů.
Systémem centrálního zásobování teplem provozovaného Plzeňskou teplárenskou, a.s. jsou již pokryty všechny plzeňské městské obvody.
Společnost dále vyrábí a dodává elektrickou energii. Vlastní rovněž certifikáty na schopnost poskytovat primární, sekundární a terciární regulace elektřiny, což jí umožňuje účastnit se obchodu s podpůrnými službami na denním trhu s ČEPS, a.s.
Společnost vyrábí a dodává poměrně nově také chlad. Významně se také angažuje v oblasti ekologie a odpadového hospodářství.

Udělené licence podle zákona č.458/2000 Sb.

O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích:

  • Licence na výrobu tepelné energie        č. 310100170 
  • Licence na rozvod tepelné energie        č. 320100172 
  • Licence na výrobu elektřiny                   č. 110100129 
  • Licence na obchod s elektřinou             č. 140805707

Základní jmění společnosti, struktura vlastníků

Základní jmění společnosti činí 1 092 957 000,- Kč a je rozděleno na 1 092 957 akcií na jméno po 1000,- Kč jmenovité hodnoty.

20. 3. 2014 bylo na valné hromadě rozhodnuto o přeměně listinných akcií Společnosti znějících na jméno na zaknihované.
Oznámení o přeměně listinných akcií naleznete ZDE.

Vlastnická struktura společnosti

Výpis z obchodního rejstříku ZDE

Majetkové účasti společnosti

Společnost Plzeňská teplárenská, a.s. má kapitálovou účast ve výši 100 % základního kapitálu ve společnostech:

  • Plzeňská teplárenská, AUTODOPRAVA, s.r.o. , se sídlem Doubravecká 2760/1, Plzeň
  • Čistá Plzeň, s.r.o., se sídlem Edvarda Beneše 430/23, Plzeň
  • Plzeňská teplárenská SERVIS IN a.s., se sídlem Doubravecká 2760/1, Plzeň

Dotazy vám zodpoví: Ing. Petra SIEGEROVÁ, tel.: (+420) 377 180 229
                                     e-mail: petra.siegerova@plzenskateplarenska.cz