CZ / EN       MAPA WEBU         

REMIT

Na této stránce jsou zveřejňovány důvěrné informace za společnost Plzeňská teplárenská, a.s., které jsou v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií“ (nařízení REMIT).

Jelikož není přesně stanovena podoba a rozsah zveřejňovaných důvěrných informací,budeme zveřejňované informace upravovat tak, aby vyhověly aktuálním požadavkům legislativy a jejím výkladům. 

Neplánované výpadky jsou zveřejňovány okamžitě po zjištění, plánované odstávky po schválení plánu. Hodnoty odpovídají velikosti odstaveného instalovaného výkonu.Výrobní blok Datum a čas
zveřejnění
Typ výpadku Plán / Neplán Od
(datum a čas):
Do
(datum a čas):
MW
 

Vysvětlivky:


Výrobní blok:

Zkratka Název Popis
FB fiktivní blok Fiktivní blok zahrnující turbíny TG1 a TG2
ZB zelený blok Výrobní blok na biomasu
ZEVO ZEVO Zařízení pro energetické využití odpadu

Typ výpadku:

Zkratka Název Popis
VYP Výpadek Výpadek zařízení z technických důvodů
UDA Údržba Plánovaná odstávka kvůli obnově a údržbě
EXT Externí vlivy Zásahy vyšší moci, extrémní klimatické podmínky, výpadky způsobené zařízením přenosové soustavy nebo distribuční soustavy.
OST Ostatní Výpadky nezahrnuté ve výše uvedených důvodech

Plán / Neplán

Zkratka Popis
plán plánovaná odstávka
neplán neplánovaná odstávka