CZ / EN       MAPA WEBU         

Laboratoře

Nabídka laboratorních služeb

Akreditovaná a provozní laboratoř zajišťují veškerou laboratorní kontrolu pro výrobní provozy Plzeňské teplárenské, a.s. Určitou kapacitu nabízí vedení akreditované laboratoře externím zákazníkům, zejména v oblasti analýz vody, tuhých paliv včetně biopaliv. Sídlo laboratoří se nachází v objektu Centrálního zdroje tepla Plzeňské teplárenské, a.s., Doubravecká 2760/1, 301 00 Plzeň (obchod. rejstřík u Kraj. soudu v Plzni, odd. B, vložka 392).
Laboratoř je akreditována ČIA pro chemicé analýzy pitné vody, povrchové vody, technologické vody a odpadní vody, chemické a fyzikální analýzy tuhých paliv, tuhých biopaliv a tuhých alternativních paliv, popílků a škváry včetně odběrů vzorků vod a tuhých paliv, tuhých biopaliv a tuhých alternativních paliv vymezené Osvědčením o akreditaci.
Laboratoř je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pod číslem 1398.

Kontakty


Ivana Šebková - vedoucí laboratoře
tel./fax: 377 180 317        tel.: 377 180 311        e-mail: ivana.sebkova@plzenskateplarenska.cz
Štěpánka Vlčková - zástupce vedoucí laboratoře
tel./fax: 377 180 317        tel.: 377 180 316        e-mail: stepanka.vlckova@plzenskateplarenska.cz
Ing. Ivan Jandouš - manažer jakosti
tel./fax: 377 180 317        tel.: 377 180 318        e-mail: ivan.jandous@plzenskateplarenska.cz


Ceník laboratoře najdete ZDE
Osvědčení o akreditaci najdete ZDE
Přílohu k osvědčení o akreditaci najdete ZDE

Dotazy vám zodpoví: pí. Ivana ŠEBKOVÁ, tel.: 377 180 311
                                   e-mail: ivana.sebkova@plzenskateplarenska.cz