CZ / EN       MAPA WEBU         

Bezpečnost a Ekologie

Společnost PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. je nejvýznamnějším výrobcem a dodavatelem energií v podobě tepla, teplé užitkové vody, páry a elektrické energie ve městě Plzeň a celém plzeňském regionu a považuje vztah k ekologii a ochraně životního prostředí za jednu ze svých podnikatelských priorit.

Omezení vlivu výroby na okolí

Jedním z pilířů naší ekologické politky je omezení vlivu výroby na okolí. Protože firma sídlí v centru Plzně klade zvýšené nároky na výrobní ekologii, aby spoluobčané nebyli zatěžování hlukem, emisemi, nadměrnou dopravou a odpadními vodami. V současnosti jsou všechny tyto záležitosti k oboustranné spokojenosti vyřešeny.

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí má ve společnosti prioritní postavení a je řízena na principech předcházení vzniku odpadů a znečištění, snižování rizik, plnění všech právních požadavků i požadavků zainteresovaných stran a neustálém zlepšování vztahu k životnímu prostředí.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Společnost vytváří svým pracovníkům zdravé a bezpečné pracovní podmínky a pečuje o jejich neustálé zlepšováni. Dbá také o jejich sociální potřeby.