CZ / EN       MAPA WEBU         

Zelená energie

Princip výroby a dodávky energie

K výrobě tepla a elektřiny se v Plzeňské teplárenské a.s. využívá mimo jiné i nový “zelený“ energetický blok, který sestává z kotle K7 a turbosoustrojí TG3 vč. tepelného výměníku ŠO4. Jako hlavní palivo se v tomto případě k výrobě tepla a elektřiny využívá obnovitelný zdroj energie a to  biomasa  ve formě dřevní štěpky. Konečné rozhodnutí o výstavbě nového “zeleného“ energo bloku v Plzeňské teplárenské a.s., přijalo vedení společnosti v roce 2005, samotná výstavba byla zahájena na podzim roku 2008 a celý blok byl uveden do provozu v květnu 2010.

 • rozdělení biomasy do kategorií najdete ZDE
   

Díky novému zařízení kotle K7, který spálí cca 115 000 t/rok biomasy, se ročně ušetří 80 000 tun uhlí. V současné době se ve společnosti Plzeňská teplárenská a.s. spálí ročně až 285 000 (skutečnost roku 2011) tun biomasy, díky čemuž se téměř 40% bio elektřiny produkované naší společností vyrábí z obnovitelných zdrojů.

Za technické řešení nového “zeleného“ energetického bloku, získala společnost Plzeňská teplárenská a.s. ocenění v 8. ročníku „Projekt roku 2007“ celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, vyhlašované Teplárenským sdružením České republiky.
Dalším oceněním projektu „Kogenerační blok na biomasu“, bylo získání ceny TITUL 2009 v 8. ročníku soutěže  Český energetický a ekologický projekt roku,  pořádaném společností TOPEXPO.

Technické parametry

Kotel K7
Jmenovitý parní výkon                            50 t/h
Jmenovitý tlak páry před TG3               6,7 MPa
Jmenovitá teplota páry před TG3         485°C

Turbosoustrojí TG3
Jmenovitý výkon generátoru             13 500 kW
Elektrický výkon dodávaný do distribuční sítě při čistě kondenzačním provozu je min. 12,5 MWe.

Špičkový ohřívák topné vody ŠO4
Maximální tepelný výkon  15 MWt

Palivo
Základním palivem pro nový blok je biomasa splňující veškerá legislativní nařízení:

 • Nekontaminovaná biomasa – v podobě dřevní štěky z lesní těžby a z odpadního dřeva z provozů zpracování dřeva
 • Cíleně pěstované energetické plodiny a dřeviny
 • Dřevní hmota z údržby veřejné i soukromé zeleně (vč. tratí, vodotečí, rozvodů elektřiny apod.), biopaliva z této zbytkové hmoty vyrobená (tzv. zelená štěpka apod.)
 • Jinak nevyužitelné dřevo a biopaliva z něj vyrobená a vedlejší a zbytkové produkty z jeho zpracování

Pomocné palivo pro nový blok:

 • Pelety EKOVER  složené z nadzemní části žitovce, ze sena, obilné a olejnicové slámy

Případné dotazy Vám ochotně zodpovíme na následujících kontaktech:

Informace o výrobním bloku
Ing. Vlastimil Borecký tel.: 377180310
    e-mail: vlastimil.borecky@plzenskateplarenska.cz

Informace o dodávkách biomasy
Otakar Hamták  tel.: 377180256
    e-mail: otakar.hamtak@plzenskateplarenska.cz

Legislativní podklady

 • Zákon č. 180/2005 Sb. – Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie najdete ZDE
 • Soubor zákonů, kterými se mění zák. č. 180-2005 Sb. najdete ZDE
 • Vyhláška č. 482/2005 Sb. – Stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy najdete ZDE
 • Soubor vyhlášek, kterými se mění vyhláška č. 482/2005 Sb. najdete ZDE
 • Vyhláška č. 13/2009 – Stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší najdete ZDE

Dokumenty

 • Leták ZELENÁ ENERGIE najdete  ZDE
 • Schéma bloku najdete ZDE
 • vzor certifikátu najdete ZDE
 • vzor protokolu o zkoušce naleznete ZDE

  Podklady k výběrovému řízení biomasy

 • názvosloví peletky najdete ZDE
 • názvosloví štěpka najdete ZDE
 • rozdělení biomasy do kategorií najdete ZDE

  Foto 

 • Foto "zeleného" bloku najdete ZDE