CZ / EN       MAPA WEBU         

Elektřina

Princip výroby a dodávky

Elektrická energie v Plzeňské teplárenské, a.s. je vyráběna na moderním zařízení pro kombinovanou výrobu tepelné a elektrické energie. Zařízení tvoří jedna dvoutělesová protitlaká turbina s jedním regulovaným odběrem a generátorem (TG1) a jedna jednotělesová kondenzační turbina (TG2) se dvěma regulovanými odběry. Instalovaný výkon tohoto turbosoustrojí je 137 MWe.

Dále je od dubna 2010 v provozu nový "zelený" výrobní blok s kotlem K7 a turbosoustrojím TG3 s instalovaným výkonem 13,5 MWe. Palivo pro blok K7+TG3 tvoří výhradně biomasa.

Vyrobená elektrická energie, je vyvedena do distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s. 110 kV. Silová elektřina je prodávána na velkoobchodním trhu, prostřednictvím výběrových řízení, nejvýznamnějším obchodníkům s elektřinou v České republice. Společnost samostatně aktivně obchoduje na krátkodobých trzích, které organizuje OTE, a.s.. Jedná se o: Denní trh (OKO), Blokový trh (BT), Vnitrodenní trh (VDT) a Vyrovnávací trh (VT).

Dále Plzeňská teplárenská a.s., poskytuje rezervaci podpůrných služeb (PpS) pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS, a.s.. Tyto služby zajišťují kvalitu a spolehlivost dodávky elektřiny. Pomocí PpS je možno korigovat rozdíly mezi odběrem a výrobou a to změnami spotřeby či výkonů výroby.

Podpůrné služby jsou poskytovány na certifikovaném technologickém zařízení, na základě dlouhodobých kontraktů, popř. na základě prodeje na denním trhu. Plzeňská teplárenská, a.s. patří dlouhodobě mezi významné a spolehlivé poskytovatele následujících kategorií PpS: Primární regulace frekvence (PR), Sekundární regulace výkonu (SR), Minutová záloha 15minutová kladná (MZ15+), Minutová záloha 15minutová záporná (MZ15-).

V srpnu 2016 bylo uvedeno do zkušebního provozu Zařízení pro ekologickou likvidaci odpadu – ZEVO Plzeň. Tento moderní a ekologický zdroj má instalovaný výkon 10,5 MWe.

Podrobnější informace naleznete na www.zevoplzen.cz

Schéma výroby najdete ZDE

Technické parametry

Případné dotazy Vám ochotně zodpovíme na následujících kontaktech:

Ing. Jiří Chlup
+420 377 180 440, e-mail: jiri.chlup@plzenskateplarenska.cz
+420 731 620 382

Dokumenty

Leták ELEKTŘINA ke stažení ZDE